לחם שאור, שיפון וזרעי פשתן

גרסה נוספת ללחם על בסיס שאור, המכיל קמח שיפון וקמח מלא, מלבד לקמח לחם. זרעי הפשתן מוסיפים ללחם טעם, מרקם וערך תזונתי. כמו כל לחמי השאור, לחם זה דורש סבלנות רבה עד שהוא תופח, אבל התוצאה בהחלט מצדיקה את ההמתנה...

לחם שאור, שיפון וזרעי פשתן

לחם שאור, שיפון וזרעי פשתן

לחם שאור, שיפון וזרעי פשתן

המצרכים

  • 250 גרם שאור
  • 250 גרם קמח לחם כפרי
  • 200 גרם קמח מלא
  • 150 גרם קמח שיפון
  • 2 כפיות מלח
  • 3 כפות מולסה (ניתן להמיר בקרמל)
  • 350 מ"ל מים
  • 50 גרם זרעי פשתן
  • 50 מ"ל מים

הוראות הכנה

כשעתיים לפני תחילת העבודה, משרים את זרעי הפשתן ב-50 מ"ל מים. מכסים את הקערה עם הפשתן וממתינים עד לספיגת הנוזל בזרעים.

מנפים לתוך קערה את קמח הלחם, הקמח המלא ואת קמח השיפון. מערבבים היטב עד ששלושת סוגי הקמח מעורבבים היטב זה בזה. מוסיפים את המלח ומערבבים שוב, לפיזור אחיד שלו בקמח.
יוצרים גומה במרכז הקערה ושופכים לתוכה את המולסה והשאור. מוסיפים את המים בהדרגה (כ-50 מ"ל בכל פעם), תוך כדי ערבוב, עד לקבלת עיסה דביקה.

לשים את הבצק במשך כחמש דקות, עד שמתחיל להתקבל בצק אחיד, אם כי דביק. אם הבצק דביק מכדי לעבדו, מוסיפים מעט קמח כפרי וממשיכים בלישה. לאחר כחמש דקות, מתחילים להוסיף את זרעי הפשתן לבצק, תוך כדי לישה. מוסיפים קומץ זרעים בכל פעם ולשים עד שהזרעים מפוזרים באופן אחיד בבצק. לשים את הבצק עד שכל זרעי הפשתן בתוכו ועד שמתקבל בצק אחיד, רך וגמיש יחסית.

מגלגלים את הבצק לכדור, מניחים בקערה משומנת, מכסים בניילון נצמד או במגבת לחה ומתפיחים, בין שלוש לארבע שעות. הבצק יתפח, אך לא בהכרח יכפיל את נפחו.

מחלקים את הבצק לשני חלקים ויוצרים ממנו שתי כיכרות צרות וארוכות. מגלגלים כל כיכר סביב עצמה, לקבלת צורה של "שבלול". בעזרת מברשת, מושחים את הכיכרות במים ומגלגלים אותן בקמח לחם. מניחים את הכיכרות על מרדה או תבנית מכוסה בנייר אפיה. מכסים במגבת לחה ומניחים לתפיחה שנייה, בין שעתיים לשלוש שעות

מחממים תנור לחום של 230 מעלות. מניחים בתחתית התנור תבנית ריקה ורשת במסילה האמצעית. לפני הכנסת הלחם לתנור, שופכים כוס מים על התבנית הריקה, ליצירת אדים בחלל התנור ומכניסים את הלחם לתנור.

אופים במשך כ-40 דקות, עד שנקישה על תחתית הכיכרות תשמיע צליל חלול. מצננים על רשת כעשר דקות.

בתאבון!

לחם שאור, שיפון וזרעי פשתן

Ibomma is a popular platform

Ibomma is a popular platform for streaming Telugu movies online. Offering a vast collection of films, it has become a go-to source for Telugu movie enthusiasts. With a user-friendly interface and diverse content, ibomma provides an enjoyable experience for those seeking high-quality Telugu cinema from the comfort of their homes.

vanilla gift card balance

What is the best way to earn cash from an Vanilla Visa gift card? Although you aren't able to earn cash from the Vanilla Visa gift card in person however, there are options such as offering the gift card online as well as in-person and having funds be transferred into the PayPal account. Then, you will receive cash as a gift in return.vanilla gift card balance
nordstrom gift card balance

vanilla gift card balance
macy's gift card balance
walmart gift card balance
walmart gift card balance
home depot gift card balance
paypal login
venmo login
amazon.com/redeem
dunkin donuts gift card balance
amazon.com/redeem
amazon.ca/redeem
amazon.co.uk/redeem
Sephora gift card balance
target.com/check balance
Nike gift card balance
chilis gift card balance
ulta gift card balance

Business

Trust wallet extension | la extensión Trust Wallet es una billetera criptográfica segura y fácil de usar para administrar varias criptomonedas. Permite a los usuarios almacenar, enviar, recibir e intercambiar activos digitales de forma segura directamente desde su navegador.

Pelisplus: The Ultimate Online Streaming Platform

Cryptocurrency trading and investment have gained immense popularity in recent years, with platforms like Coinbase playing a pivotal role in making digital assets accessible to the masses. Coinbase Extension | Coinbase Download

Get your Account

Coinbase Login opens the gateway to your crypto wealth, allowing you to effortlessly access your digital assets, explore diverse opportunities, and securely transact in the dynamic realm of cryptocurrency.

Metamask Extension is the key to seamlessly managing your cryptocurrency directly within your browser. Build secure connections, execute transactions confidently, and effortlessly explore the dynamic landscape of cryptocurrency.

Metamask login

Moreover, the MetaMask sign in provides one of the simple but secure ways to connect with blockchain-based applications at your fingertips. The best thing about MetaMask it offers your full control while interacting with different decentralized web. However, MetaMask never takes users' personal information and their private key access on their server. MetaMask provides users full control over their assets and private keys. But responsibilities come with risk, if you lose your keys once then you would not be able to recover your wallet. That’s why it is important to keep your wallet recovery phrase and password safe and secure. https://sites.google.com/metamaskius.com/metamasksignin/home

Exclusive Residences: DLF Privana North

Discover luxury living at DLF Privana North in Gurgaon, where elegant residences meet world-class amenities. Meanwhile, Central Park Flower Valley in Gurgaon offers a picturesque haven with stunning landscapes and modern comforts. Embrace a lifestyle of sophistication and tranquility in these premier residential destinations.
https://dlfprivananorth76.in/
https://cpflowervalleysohna.in/

VERY USEFUL LINKS,DO CHECKOUT

It appears as though you're referencing two distinct wallets: BitGo Wallet and xDEFI Wallet. Allow me to give you some data about both: BitGo is an organization that offers blockchain security and digital money guardianship administrations. They give a wallet arrangement that spotlights on security and institutional-grade highlights. xDEFI Wallet is a digital money wallet that is important for the xDEFI biological system, which plans to give decentralized monetary arrangements.
BitGo Wallet
Xdefi Wallet

software

how to change metamask password
MetaMask Airdrop, and other important things that you have to know about this campaign. metamask airdrop |
metamask bridge
If you continue to see MetaMask stuck message, then you need to take some additional steps to get rid of the error. metamask stuck

vvs finance

lobstr wallet login is a user-friendly and secure digital wallet designed specifically for managing cryptocurrencies, particularly the Stellar (XLM) cryptocurrency,it provides a reliable platform for individuals to securely store and manage their digital assets.
vvs finance is a dynamic financial services company that specializes in providing a wide range of comprehensive financial solutions to individuals and businesses,By leveraging innovative technologies and staying abreast of market trends.

Coinbase Commerce

Coinbase Commerce is a cryptocurrency payment platform developed by Coinbase, one of the most reputable cryptocurrency exchanges globally.it provides businesses with the tools and infrastructure to accept payments in popular cryptocurrencies securely. With Coinbase Commerce, merchants can process transactions in Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and other digital currencies, making it a versatile choice for businesses of all sizes.

Coinbase Card is a debit card that allows users to spend their cryptocurrencies for everyday purchases and transactions. The card is linked directly to the user's Coinbase account, providing seamless access to their digital assets like Bitcoin, Ethereum, and more. It bridges the gap between the digital and traditional financial worlds, enabling users to utilize their cryptocurrencies just like fiat currencies for various expenses.

Coinbase Commerce | Coinbase Card

Trezor.io/start

Trezor.io/start Every transaction on the app requires your explicit confirmation directly on your Trezor hardware wallet

Logging into Coinbase is a

Logging into Coinbase is a straightforward process that prioritizes security and user experience. To access your account, simply visit the Coinbase website or open the mobile app. If you haven't created an account, you'll need to sign up by providing necessary information and verifying your identity.

Get your Account

LOBSTR Wallet offers a seamless and user-friendly platform for managing your cryptocurrency transactions. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey.

LOBSTR Login provides a user-friendly gateway to your crypto universe. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, LOBSTR offers a simple and secure login.

Download Coinbase - Your key to the world of crypto

Cryptocurrencies have revolutionized the financial landscape, offering a decentralized and secure method of conducting transactions. As the popularity of digital currencies continues to soar, cryptocurrency exchange platforms have become crucial for buying, selling, and managing these digital assets. One such prominent player in the market is Coinbase. In this article, we will explore the importance of Coinbase, how to download it, and its features, ensuring you embark on your crypto journey with confidence.

Coinbase App | Coinbase Download

jadn7914@gmail.com

Lido Staking is a decentralized finance (DeFi) protocol that allows users to stake their Ethereum (ETH) and receive liquid staked tokens called stETH. It enables ETH holders to participate in staking without dealing with lock-up periods.

jadn7914@gmail.com

ethpool staking Ethereum staking generally involves locking up ETH to secure the network and earn rewards. Ethpool might be a specific staking pool, but details may have changed. Please check the latest sources for up-to-date information on ethpool staking.

Check out these sites

If you are unable to connect to the MetaMask server using your Extension, it might be because your internet connection is being interrupted.Hi, I have problem connecting to my METAMASK wallet (extention in Chrome / brave). I just get this spinning wheel. metamask not connecting | withdraw money from MetaMask

Welcome to the world of

Welcome to the world of decentralized finance made simple with Metamask extension For Chrome. If you're diving into the exciting world of cryptocurrencies, MetaMask is your getaway. This user-friendly extension serves as your digital wallet, connecting you to a world of decentralized applications (DApps) on the blockchain.
If you have some crypto assets lying in your exchange account, then I would suggest you transfer those assets to your crypto wallet as soon as possible. These transferred assets not only help you to take charge of your funds but also give you complete peace of mind when we talk about the security factor of those funds. In this regard, a lot of users choose to go ahead with the Coinbase Wallet.

old navy gift card balanceold navy gift card balance

Is it possible to use my Old Navy credit card in-store? No, Old Navy's current policy forbids cards from making in-store payments. A person's statement balance can be paid online, using a mobile app, by mail, or over the phone.
Old navy gift card balance
old navy gift card balance

PayPal Login | My PayPal Account Login | Sign In

In this article, we will guide you through the process of optimizing your online payments by utilizing the powerful features of PayPal Login. With its user-friendly interface, robust security measures, and seamless integration, PayPal has become one of the leading online payment platforms. By implementing the best practices we discuss here, you can enhance your payment experience, streamline transactions, and ensure a secure environment for both you and your customers.

PayPal Login | PayPal Login

Crypto Login

Lobstr provides an intuitive and user-friendly interface, making it accessible for both beginners and experienced cryptocurrency users. The platform aims to simplify the process of storing and managing Stellar-based assets.
lobstr wallet |

Easy to use Simple way to Access PayPal Login my Account!

PayPal's website uses encrypted connections to safely process payment information, and their system is designed to detect and prevent fraudulent activities. PayPal also leverages a risk-based authentication model that requires users to verify their identities through multiple means, including multi-factor authentication, security questions, and biometric identification. Furthermore, PayPal encrypts payment data in motion and at rest, and their network system undergoes rigorous vulnerability assessments to detect potential bugs and exploits.
PayPal login
PayPal login
PayPal Login
PayPal Login
paypal Login
amazon.com/mytv
amazon.com/mytv
cuevana
antivirus activation
ij.start.cannon
PayPal Login
mcafee.com/activate
paypal Login

"Paypal Login refers to the

"Paypal Login refers to the process of accessing a user's PayPal account by entering valid credentials such as a username and password on the official PayPal website or mobile application. PayPal is a widely used online payment platform that allows individuals and businesses to make and receive payments securely over the internet.
Cash App Login is a digital platform allowing people to transfer money via online methods. To execute the transactions at anytime, anywhere you should have a proper and secure internet connection. As the name suggests the money will be transferred using online mode and anything that is online will always require a good connection to the internet.

Crypto Login

OKEx is a cryptocurrency exchange platform that provides a wide range of digital assets for trading. It offers various features including spot trading, futures trading, margin trading, and options trading. With a strong focus on security and liquidity, OKEx has become one of the leading exchanges in the cryptocurrency industry.
OKEx exchange

Check out these sites

Explore exclusive drops by the most in-demand creators, trade with other collectors in the Marketplace, and mint your ... Sign Up or Log In to Crypto.com.Log In to Crypto.com Price ... Already a Crypto.com App user? ... Log In Forget password? Don't have an account?Sign Up Now. crypto.com Signin | Phantom wallet extension

Crypto Login

MetaMask App is a leading cryptocurrency wallet and browser extension that allows users to securely manage their digital assets and interact with decentralized applications (DApps) on the Ethereum blockchain. With a user-friendly interface and robust security features, MetaMask enables seamless transactions, token swaps, and access to a wide range of Ethereum-based services, all within a single app.

software

Ethereum 2.0 staking By participating in the decentralization and security of the ETH network, traders and investors can earn massive rewards as interest in the form of ETHs. olympus dao we will be discussing a new and unique decentralized exchange that offers features that are completely different from the other crypto exchanges that you usually work on. ecoterra Under this program " Recycle2Earn," individuals are supposed to recycle recyclable products after scanning their barcode.

MetaMask Extension for Chrome Browser

MetaMask extension is one of the best decentralized crypto wallet browser extensions that prioritizes its user's anonymity and security. It was initially founded by Aaron Davis in 2016 and now it is operated by ConsenSys (a leading Ethereum software company). Today, the extension offers a wide range of functionalities to its users including purchasing, storage, sending, swapping, staking, and more.

MetaMask Extension | MetaMask Extension

Metamask Extension metamask

TV.YouTube: A New Experience

MetaMask is a browser extension that serves as a cryptocurrency wallet and a gateway to decentralized applications. It allows users to interact seamlessly with the Ethereum blockchain and other compatible networks. MetaMask Extension | MetaMask Extension

VERY USEFUL LINKS,DO CHECKOUT

If you are interested in what Ethereum 2.0 is all about, you should probably read this article.
https://sites.google.com/coinslogs.com/ethereum-20/home/

Google Classroom

Discover the powerful assignment features in Google Classroom that streamline your teaching process. Learn how to create, grade, and manage assignments effectively for a seamless classroom experience.

Google Classroom

Discover the powerful assignment features in Google Classroom that streamline your teaching process. Learn how to create, grade, and manage assignments effectively for a seamless classroom experience.

Eth Staking

Eth staking
Binance Wallet
A Crypto Wallet for the Binance Chain, the Binance Smart Chain, and Ethereum With the Binance Chain browser extension, you can send and receive funds on the Binance Chain, the Binance Smart Chain, and Ethereum, as well as make cross-chain transfers between the two blockchains that make up Binance.

norc979

Beacon Chain website has been created with the motive to train our readers and has no direct affiliation with the official website of Beacon. The use of given brand names, logos, and images is only referential and has been used only for training purposes.

norc979

PayPal makes it possible to see active sessions on your account. With the threat of hacking and identity theft, being able to see information like the current sessions, devices, and the times/locations can help you catch trouble before it happens.
paypal login

check gamestop gift card balance

The Gamestop Gift Card is an that you can buy in amounts of 10 and up to $500. ... Gamestop Gift offers convenient delivery options: electronic Gift Card via email or a Gift Card via mail. The physical gift cards are available. Gamestop Gift Cards can be used in-store, online and mail orders.
Gamestop Gift Card Balance ,
Check Gamestop Gift Card Balance ,
Gamestop Gift Card Balance Check ,
Gamestop Gift Card Balance ,
Check Gamestop Gift Card Balance ,
nordstrom gift card balance ,
check nordstrom gift card balance ,
check nordstrom gift card balance ,
nordstrom gift card balance ,
check walmart gift card balance ,
walmart gift card balance ,
vanilla e-gift card balance ,
vanilla gift card balance ,

Money in aClick with paypal Login

PayPal's website uses encrypted connections to safely process payment information, and their system is designed to detect and prevent fraudulent activities. PayPal also leverages a risk-based authentication model that requires users to verify their identities through multiple means, including multi-factor authentication, security questions, and biometric identification. Furthermore, PayPal encrypts payment data in motion and at rest, and their network system undergoes rigorous vulnerability assessments to detect potential bugs and exploits.
PayPal login
PayPal login
PayPal Login
PayPal Login
paypal Login
primevideo.com/mytv
antivirus activation
paypal login
PayPal Login
paypal Login
paypal Login

To log in to Crypto.com, you

To log in to Crypto.com, you can follow these general steps:
Open your web browser and go to the official Crypto.com website.
Look for the "Login" or "Sign In" button on the homepage, usually located at the top right corner.

Easy Payment Option Paypal Login

If you're looking for a quick and easy way to log in to your PayPal Account, you've come to the right place. In this blog post, we'll give you a step-by-step guide on how to log in to your account, as well as some troubleshooting tips in case you run into any problems. So whether you're new to PayPal or just need a refresher on how to log in, read on for everything you need to know.
PayPal login
PayPal login

Coinbase delayed transactions

Coinbase delayed transactions can be a temporary inconvenience in a market full of cryptocurrencies. Understanding the reasons behind the delays, knowing their consequences, and taking complete preventive measures to stop yourself from facing the same issue this write-up has it all.
This card is issued by Coinbase add payment method not working Financial Services Limited. Paysafe Financial Services Limited is authorised by the Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011(FRN: 900015) for the issuing of electronic money and payment instruments

Macy's gift card balance

Thanks for sharing

Thanks for sharing excellence info CIBC Login |
PayPal Login